türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu ücreti 12

T C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Yurt dışından yardım alan vakıflara ait bildirimin bir örneği, ayrıca bilgi için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Madde 18- Dernek veya vakıflar, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu ücreti 12 Read More »